O firmie

Wydawnictwo „ROKSANA” Sp. z o.o. zostało założone w 1988 roku w Krośnie. W początkowym okresie zajmowało się wydawaniem gazet, miedzy innymi: ogólnopolski „Kurier Karpacki”, tygodniki „Kurier Podkarpacki”, „Tygodnik Krośnieński”, „Małopolski Kwartalnik Ekologiczny”, a także zajmowało się usługami poligraficznymi.

Corocznie na rynku pojawiały się tysiące kalendarzy, miliony pocztówek, folderów, map topograficznych i samochodowych. Dostrzegając duże zapotrzebowanie na regionalne książki w 1995 roku rozpoczęliśmy serię ich wydań. Do 2005 roku ukazało się ponad 400 różnych pozycji, a niektóre z nich są często wznawiane.

Specjalizujemy się także w przygotowaniu do druku książek w miękkich i twardych oprawach o różnorodnej tematyce, m.in. monografie, poezje, fraszki, opowiadania, prace szkolne. Nasze usługi są kompleksowe i jedne z tańszych na rynku podkarpackim.

Ukazujące się nasze wydania wielokrotnie były nagradzane, wystawiane są w kraju i za granicą.