Reprinty

Geografia albo dokładne opisanie królestw Galicyi i Lodomeryi
Autor: Ewaryst Andrzej hr. Kuropatnicki
ISBN: 83-87282-39-1
Ilość stron: 104
Miejsce wydania: Krosno
Rok wydania: 1998
Cena: 8 zł
Spis treści