Poezje i powieści

Claudine Płaczący fresk Poezje Kresowe wybór Wędka i ekran Zbiór fraszek
Listy w przyszłość Z pamięci wyjęte